2011-6-9
Нарны хаан хүүхэд дуу
2011-6-9
Олуулаа дуу
2011-6-9
Пусть бегут неуклюже
2011-6-9
Голубой вагон дуу
2011-6-9
Антошка дуу
2011-5-24
судалгаа
2011-4-4
11 жилийн 3-р ангийн "Орон цагийн нэр" хичээл
2011-4-4
Ангийн зураг
2011-4-4
Гэр бүлийн аяллын зураг
2011-4-4
Монгол хэл. "Янзын жаал" шүлэг.хичээл
idiomatic-dormant